Pt 30.057 Pd 32.411 Rh 144.678 Au 76.489 Ag 0.906

כתבות ומאמרים

מדד הביג מק ומד הזהב: סיפור על חוזק כלכלי

מבוא:

מדד ביג מק, שהוצג על ידי האקונומיסט ב-1986, הפך לכלי פופולרי להערכת הערכות שער החליפין בין מטבעות. על ידי השוואת המחירים של Big Mac במדינות שונות, הוא מציע הצצה קלילה אך מלאת תובנות לכוח הקנייה היחסי של מטבעות שונים. עם זאת, כאשר אנו מציבים את מדד ה-Big Mac עם ערך הזהב, אנו חושפים פרספקטיבה משכנעת על החוזק המתמשך של הזהב כמאגר ערך.

יחס הזהב-ביג מק לאורך השנים:

אחת הדרכים המרתקות לאמוד מגמות כלכליות ויציבות הנכסים היא לבחון את היחס בין המחיר של 1 אונקיה של זהב לבין העלות של ביג מק בארצות הברית. מאז שנת 2000, השוואה זו חושפת נרטיב בולט של ערכו המתמשך של הזהב.

בשנת 2000, עם מחיר הזהב ברמה צנועה יחסית, ניתן היה לרכוש 61.7 המבורגרים של ביג מק בשווי של 1 אונקיה זהב. מהר קדימה לשנת 2023, והנוף השתנה באופן משמעותי. יחס הזהב-ביג מק התרחב, ומאפשר רכישת של  340.5 Big Mac עם אותה כמות זהב.

זהב כיחידה לאחסון ערך:

העלייה הדרסטית ביחס גולד-ביג מק לאורך השנים מדגישה את החוסן והחוזק המתמשך של הזהב כמאגר ערך. למרות תנודות בערכי המטבע ואי הוודאות הכלכלית, הזהב החזיק מעמד בעקביות, ומשמש כנכס אמין לשימור העושר.

המספרים מדברים בעד עצמם:

המספרים אכן מדברים בעד עצמם. העלייה המשמעותית ביחס גולד-ביג מק מ-61.7 בשנת 2000 ל-340.5 בשנת 2023 משקפת את כוח הקנייה הגובר של הזהב לאורך זמן. משקיעים וכלכלנים כאחד הכירו בזהב זהב כהגנה מפני אינפלציה ותנודתיות כלכלית. הניגוד המוחלט בין כמות המבורגרי ה-Big Mac שניתן לרכוש עם אונקיית זהב בשנת 2000 לעומת 2023 מדגיש באופן מוחשי את  ערך הזהב .(אכן   משנת 2000 היתה קפיצה בערך הזהב אך הזהב הינו נכס לשימור העושר כבר 5000 שנה)

  סיכום:

מדד גולד-ביג מק משמש כעדשה ייחודית ומאירה שדרכה אנו יכולים לחזות בהתפתחות הנופים הכלכליים. במקרה זה, הצמיחה המשמעותית של היחס לאורך השנים מדגישה את המוניטין של הזהב כמאגר ערך אמין, במיוחד בהשוואה למדד המוכר של ביג מק. בעודנו ממשיכים לנווט באי-ודאות כלכלית, הסיפור שסופר על ידי מדד הגולד-ביג מק מחזק את התפיסה שהזהב נותר סמל מתמשך של יציבות בעולם פיננסי המשתנה ללא הרף.

עולם מטבעות הכסף (סילבר)

עולם מטבעות הכסף (סילבר) כסף – מתכת לבנה מבריקה, שכבשה את האנושות לפני אלפי שנים. השימוש שנעשה בכסף למטבעות, תכשיטים ובמגוון יישומים תעשייתיים מחדד את

Read More »

מחירי הזהב (SPOT BUY SELL BUY)

 “BUY” “SELL” “FIX” & “SPOT” קביעת מחירי הזהב יכולה להיות מורכבת בשל הדרכים השונות בהן הוא מצוטט ונסחר בשווקים ברחבי העולם. הבנת ההבדלים בין מחיר

Read More »
  • Buy South African Gold Krugerrand coins with Goldbroker.com

Buy silver online with Goldbroker.com