Pt 31.407 Pd 28.552 Rh 143.07 Au 74.869 Ag 0.955

כתבות ומאמרים

כמה עובדות על “שוק הסילבר” (Silver) ב- 2023

  • שוק הסילבר מראה רצף של שנים בהן יש מחסור באספקה, תוך גידול מתמיד בביקוש (קשיח), אשר עשוי להוביל לעלייה חזקה במחיר הסילבר בשנים הקרובות.
  • הסילבר חיוני בתעשיות רבות כגון מגעים חשמליים, פאנלים סולריים, זרזים / קטליזטורים (Chemical-producing Catalysts) ולמעשה בכל מכשיר אלקטרוני.
  • השימוש בסילבר בפאנלים סולריים יהווה כפי הנראה מעל ל- 20% מהצריכה הכוללת עד שנת 2027 ומעל ל- 80% בשנת 2050
  • שימוש חדש בסילבר בתחום האנרגיה ומעבר להנעה חשמלית הופכים את הסילבר למתכת אסטרטגית.
  • השקעות בסילבר – בין אם במטילים ובין אם ב- ETP (Exchanging Traded Products), כלומר מכשירים / כלים פיננסיים המאפשרים חשיפה לסחורות (במקרה האמור לסילבר), עשויים לשמש אף הם חלק בדחיפת המחיר כלפי מעלה.
  • בשנת 2022 משקיעים הודים רכשו מטילים ומטבעות סילבר, אשר היוו שליש מכלל הצריכה בהודו (כ- 730 מיליון אונקיות) שהם 90% מייצור סילבר בכריה בכל העולם.
  • תחום השקעה חדש בשוק הסילבר ההודי, הינו “סילבר דיגיטלי” כלומר, רכישת טוקנים (אסימונים) דיגיטליים הצמודים ומגובים בסילבר המאוחסן
  • בכספות, והנו נוח למסחר על בסיס טכנולוגיית הבלוקצ’ין.