Pt 31.407 Pd 28.552 Rh 143.07 Au 74.869 Ag 0.955

כתבות ומאמרים

מבנה תמחור הממירים הקטליטיים בשוק מחזור כלי הרכב

בשוק מחזור הממירים הקטליטיים קיימים למעשה ארבעה שחקני עיקריים:

  1. מוסך (Shop) – המקום בו נוצרת הפסולת.
  2. אוספי / מלקטי הפסולות (Collectors)
  3. מפעלי המחזור (Processors) מחזור ראשוני של הממירים.
  4. מפעלי זיקוק (Refiners) זיקוק המתכות היקרות.

בעולמנו כיום, אין סודות גדולים..

קל להתעדכן במחירי הבורסה של המתכות, בנתונים לגבי תכולת המתכות, בשיעורי הריבית, תעריף קיבוע מחיר המתכת (lease rate) תוצאות מעבדה וכו’.

מצב זה מגביר את התחרות ומפחית את שולי הרווח.

בנוסף; נטל הרגולציה וניהול הסיכונים של תנודת מחירים ושערי מט”ח, מאלצים את העוסקים בתחום להסתגל לעבודה בהיקפים גדולים, ביצוע עסקאות מהירות על מנת   למזער סיכונים.

עבודה במרווחים קטנים, מחייבת ניטרול סיכונים מקסימלי. ישנם שני סיכונים עיקריים;

  1. תכולת המתכות בפועל
  2. מחירי המתכות 

 מפעלי המחזור  –   מנטרלים עצמם בעיקר מנושא תכולת המתכות (משלמים עפ”י תוצאות המעבדה)

האוספים    –   בד”כ חשופים לשני הסיכונים, על כן שולי הרווח בעסקאות שלהם חייבים להיות גבוהים יותר.

התרשים המצורף מתאר את מבנה התמחור בענף.