Pt 31.407 Pd 28.552 Rh 143.07 Au 74.869 Ag 0.955

המחשבון לעיל הוא דרך קלה להמיר בין פרנהייט לצלזיוס ומצלזיוס לפרנהייט

:להלן הנוסחאות

על פי סולם פרנהייט, מים קופאים ב-32° מעלות ורותחים ב-212° מעלות

על פי סולם צלזיוס, מים קופאים ב-0° מעלות ורותחים ב-100° מעלות

סולם טמפרטורה שלישי – המכונה “קלווין“, כאשר 0° מעלות מייצגת את

הטמפרטורה התרמית המינימלית, שהיא – (273°-) מעלות

:נוסחת ההמרה מצלזיוס לקלווין הינה

:הנוסחה להמרה מפרנהייט לקלווין הינה