Pt 28.418 Pd 30.031 Rh 136.64 Au 65.089 Ag 0.735

המחשבון לעיל הוא דרך קלה להמיר בין פרנהייט לצלזיוס ומצלזיוס לפרנהייט

:להלן הנוסחאות

על פי סולם פרנהייט, מים קופאים ב-32° מעלות ורותחים ב-212° מעלות

על פי סולם צלזיוס, מים קופאים ב-0° מעלות ורותחים ב-100° מעלות

סולם טמפרטורה שלישי – המכונה “קלווין“, כאשר 0° מעלות מייצגת את

הטמפרטורה התרמית המינימלית, שהיא – (273°-) מעלות

:נוסחת ההמרה מצלזיוס לקלווין הינה

:הנוסחה להמרה מפרנהייט לקלווין הינה