Pt 31.407 Pd 28.552 Rh 143.07 Au 74.869 Ag 0.955

סוגים של פסולות כסף למיחזור

מיחזור כסף מהווה תהליך חשוב ומועיל המאפשר ניצול חוזר של מתכת יקרת ערך זו. ישנם מספר סוגים של פסולות כסף הניתנות למיחזור, ומקורותיהן מגוונים:

מקורות הפסולת

פסולת מייצור מטילים ומטבעות כסף:
  • במהלך שלבי הייצור השונים, כמו יציקה, עיבוד וליטוש פני השטח, נוצרת פסולת כסף. פסולת זו עשויה לכלול שבבים, אבק ליטוש ושאריות יציקה.
פסולת מייצור כלי כסף:
  • יצרני כלי כסף יוצרים פסולת בכל שלבי הייצור, החל משלב היציקה ועד לעיבוד הסופי בליטוש פני השטח. פסולת זו כוללת שבבים, אבק ליטוש ושאריות מתכת שנותרות מהעיבוד.
פסולת כסף בריכוזים נמוכים או כחלק מפסולת מורכבת:
  • פסולת כסף הנמצאת בריכוזים נמוכים או כחלק מפסולת בעלת ערך גבוה נוסף, מצריכה תהליכי מיחזור מורכבים יותר. במקרים אלו, לרוב מתבצע המיחזור בחו”ל בשל העלויות והמורכבות הכרוכות בתהליך.
תכשיטים וכלי כסף ישנים:
  • תכשיטים ישנים וכלי כסף משומשים הם מקור נוסף לפסולת כסף. מוצרים אלו יכולים לכלול פריטים שבורים או כאלה שאינם בשימוש יותר.
מגעים חשמליים תעשייתיים:
  • מגעים חשמליים, במיוחד אלו המשמשים בתעשייה, מכילים כסף ויש להם ערך מיחזור גבוה.
פילמים ישנים:
  • פילמים ישנים, כמו אלו ששימשו בצילום רנטגן או בצילום רגיל, מכילים כסף שניתן להפיק ולמחזר.
טיפול בפסולת לא הומוגנית

במקרה שפסולת הכסף אינה הומוגנית, מומלץ לבצע יציקה של החומר לגוש ולבצע אנליזה לגוש. תהליך זה מבטיח אחידות ואיכות החומר הנכנס למיחזור ומאפשר קבלת תוצאה מדויקת יותר בעת החזרת המתכת לשימוש.

סיכום

מיחזור כסף הוא תהליך חיוני המתבצע ממקורות רבים ושונים, החל מפסולת ייצור ועד לתכשיטים וכלי כסף ישנים. הטיפול בפסולת זו מאפשר ניצול מיטבי של המשאבים ותרומה לשמירה על הסביבה. נשמח לענות על כל שאלה נוספת בנושא ולהציע פתרונות מיחזור מותאמים לצרכים שלכם.

מחשבונים נוספים