Pt 33.786 Pd 32.572 Rh 147.893 Au 77.827 Ag 1.028

 

מחשבון זה מחשב את ערך פסולת כסף שהינה הומוגנית הינו כסף סטרלינג או גוש אשר נוצר ביציקה ממספר סוגים של פסולות שהיו בריכוז שונה ותהליך היציקה    הינה כמה סילבר יש באחוזים מהפך את הפסולת להומוגנית. אחוז ההחזר הינו למעשה כמות החומר מתוך כמות הסילבר נטו שקימת בגוש שאותה בית הזיקוק יחזיר.   מומלץ לקרא את הכתבה שלנו בנושא פסולות כסף על מנת לקבל מושג על סוגי  הפסולות ודרך חישוב ערך הפסולות 

פסולת כסף

מחשבונים נוספים