Pt 30.057 Pd 32.411 Rh 144.678 Au 76.489 Ag 0.906

כתבות ומאמרים

Buy gold & silver bullion - Goldbroker.com

 

הערכת מטבעות נומיסמטיים: סקירת דירוג 

 

מטבעות נומיסמטיים, הידועים בשל המשמעות ההיסטורית ונדירותם, עוברים תהליכי דירוג מדוקדקים על ידי חברות בעלות מוניטין כמו PCGS (שירות לדירוג מטבעות מקצועי) ו- NGC  (Numismatic Guaranty Corporation)

מערכות דירוג אלו מהוות “סטנדרט” / תקן להערכת מצבן וערכן של מטבעות, ומבטיחות שקיפות ואמינות עבור אספנים ומשקיעים כאחד.

 

להלן רמות דירוג איכות המטבעות :

 

Uncirculated (MS/UNC):

מטבעות בקטגוריה זוכים לדירוג הגבוהה בשל מצבם “הבתולי” ולעתים קרובות מהוות את הפסגה עבור אספנים. מטבעות אלו מעולם לא הוצאו מאריזתם המקורית ולא הופצו בערוצי הסחר הרגילים. על כן, אינם מראים סימני בלאי, בעלי ברק מקורי ופרטים חדים.

Uncirculated (AU):

מטבעות בקטגוריה זו עשויים להראות עקבות בלאי קלים ברמת העיצוב המדויק עקב טיפול או מגע קל עם מטבעות אחרים. אך, יחד עם זאת, המראה הכללי נשאר ברובו לא פגום, ורמת הברק והחדות המקוריים שלו, שמורה.

Extremely Fine (XF):

מטבעות בקטגוריה זו מציגים בלאי קל בנקודות מסוימות ברמת העיצוב אך עדיין שומרים על ברק ופרטים ניכרים. הפגמים הם מינימליים, והמראה הכללי נשאר אטרקטיבי לאספנים.

Very Fine (VF):

מטבעות בקטגוריה זו מראים בלאי מתון באלמנטים העיצוביים, עם אובדן מסוים של פרטים וברק. עם זאת, המאפיינים המהותיים של המטבע נשארים ללא פגע, מה שגרום לו להישאר רצוי לאוספים.

Fine (F):

מטבעות ברמה זו מראים בלאי ניכר בעיצוב, עם אובדן משמעותי של פרטים וברק. למרות זאת, עדיין ניתן להבחין במאפיינים העיקריים של המטבע, תוך שמירה על ערך מסוים עבור האספנים.

Very Good (VG):

מטבעות ברמה זו חוו בלאי ניכר, כשרוב הפרטים העדינים נשחקו. עדיין ניתן להבחין בקווי המתאר של המטבע ומרכיבי העיצוב העיקריים, אם כי שחוקים מאוד.

Good (G):

למטבעות ברמה זו יש בלאי ניכר, כאשר העיצוב כמעט שטוח עקב שימוש נרחב. בעוד שמאפיינים עיקריים עדיין גלויים, פרטים עדינים יותר לרוב אינם ברורים.

About Good (AG):

מטבעות בדרגה זו שחוקים מאוד, כאשר רוב העיצוב שחוק חלק. ניתן להבחין רק במתאר הבסיסי ובמאפיינים העיקריים, מה שהופך את הזיהוי למאתגר ללא ידע מוקדם.

Fair (FR):

מטבעות בדרגה זו שחוקים מאוד, עם מעט פרטים שנותרו. ייתכן שהתאריך וסימן ה”מיטבעה” עדיין נראים לעין, אך המצב הכללי גרוע.

Poor (PR):

מטבעות אלו הם במצב בלוי מאוד, עם מעט פרטים או שכלל לא נותרו. מטבעות אלה מוערכים בדרך כלל בגלל המשמעות ההיסטורית שלהם ולא ערכם הנומיסמטי.

לסיכום, מערכות הדירוג המופעלות על ידי חברות כמו PCGS ו-NGC מספקות לאספנים ומשקיעים אמצעי אמין להערכת מצבם וערכם של מטבעות נומיסמטיים. בין אם מחפשים “מטבעות בתוליות”

או שמחפשים את ההיסטוריה המגולמת במטבעות עם בלאי גבוהה, תקני דירוג אלה מקלים על קבלת החלטות מושכלת בעולם התוסס של איסוף מטבעות.

י

הערה: מומלץ לצפות בסרטון יוטיוב  שלנו המציג את ההבדל בין מטבעות נומיסמטים לבין מטבעות בוליונס /  Bullions.    .