Pt 31.311 Pd 28.231 Rh 139.855 Au 74.853 Ag 0.949

כתבות ומאמרים

כיצד למדוד משקל סגולי של זהב וכסף?

וכיצד מידע זה עוזר לנו בבקרת איכות וזיהוי חומרים ?

משקל סגולי מוגדר כמשקל בגרמים של נפח של 1 סמ”ק חומר.

למים יש משקל סגולי של 1 גרם לסמ”ק והם מהווים את יחידת הסטנדרט. בהתאם, לכסף טהור משקל סגולי של 10.5 גר’/סמ”ק ולזהב טהור משקל סגולי של 19.3 גר’/לסמ”ק.

כדי למדוד משקל סגולי של חומר אנו זקוקים לשני פרמטרים:

  1. משקל – אותו קל למדוד בעזרת מאזניים.
  2. נפח – ניתן למדוד ע”י יישום “חוק ארכימדס”

כאשר אנו מכניסים גוף לתוך נוזל, הנוזל נדחק בצורה שכביכול נוספת לנוזל כמות השווה לנפח הגוף. במידה והנוזל הינו מים , אזי תוספת המשקל בגרמים תהיה שווה לנפח בסמ”ק.

להלן שלוש תמונות המדגימות מדידת הנפח;

תמונה מס’ 1 – מיכל מים מונח על משקל לאחר שעבר איפוס ומראה משקל בגרמים.

תמונה מס’ 2 – מניחים גוש “כסף” במשקל 100 גר’ על המשקל.

תמונה מס’ 3 – מכניסים את גוש הכסף לתוך מיכל המים, כך שגובהה המים עלה (נפח)

כרגע השגנו שני נתונים:

  1. המשקל – 100.3 גרם
  2. הנפח – 9.6 סמ”ק

מכיוון שהמשקל שהתקבל (בניסוי פשוט) הינו 10.447 קרוב מאוד למשקל התיאורטי 10.5 אנו יכולים להסיק שאכן החומר הינו כסף טהור.

צירפנו באתר טבלה עם משקלים סגוליים של מתכות וסגסוגות של מתכות יקרות שיאפשרו אימות וזיהוי בטכניקה זו.

  • אפשר למצוא באמזון משקלים ייעודיים לבדיקה זו.