Pt 31.407 Pd 28.552 Rh 143.07 Au 74.869 Ag 0.955

הערה: חשוב לדעת ששיטה זו אינה מדויקת ב-100%, בשל הסיבות הבאות:
– בחלקים מסוימים, קשה להעריך את שטח הפנים
– חלקים אינם הומוגניים) סוגי חלקים מעורבים)
– עובי השכבה המצופה זהב שונה מאזור לאזור של פני השטח