Pt 28.418 Pd 30.031 Rh 136.64 Au 65.089 Ag 0.735

הערה: חשוב לדעת ששיטה זו אינה מדויקת ב-100%, בשל הסיבות הבאות:
– בחלקים מסוימים, קשה להעריך את שטח הפנים
– חלקים אינם הומוגניים) סוגי חלקים מעורבים)
– עובי השכבה המצופה זהב שונה מאזור לאזור של פני השטח