Pt 33.69 Pd 32.604 Rh 147.893 Au 77.997 Ag 1.021

ייעוץ

נכנסים לפרויקט מחזור בתחום המתכות יקרות, האלקטרוניקה, ממירים קטליטיים ?

הנה כמה “נושאים” בהם אנו עשויים לסייע עבורך, בכדי לוודא שאתם עושים זאת נכון.

·       האם לעשות שימוש חוזר, למחזר או לזקק ?

 

·       מה ההבדלים בין שימוש חוזר, מחזור וזיקוק ? ומה מתאים לצרכים שלך ?

 

·       אילו חומרים / פסולות למחזר, איפה למחזר ואיך למחזור ?

 

·       כיצד למקסם את תפוקת של תהליך המחזור ?

 

·       זיהוי נקודות היווצרות הפסולות בתהליך הייצור

 

·       סוגיות סביבתיות ורגולטוריות הקשורות לתהליך

 

·       (איסוף, משלוח, “תעודות מחזור סופיות”)

 

·       בקרה של צד שלישי, בתהליך המחזור (Inspection)

 

·       ביצוע  דגימות מקדמית

 

·       “בחינת כלכליות” להערכת רווחיות הפרויקט

 

·       הערכת לוח זמנים

 

·       קיבוע מחיר המתכות היקרות על פי בורסת לונדון LME , גידור הסיכונים (Hedging)

 

·       פתיחת חשבון מתכת ( Metal Account) עבור מתכות יקרות.

 

·       הערכת מרכיבי הצעת המחיר של ממחזרים סופיים בחו”ל (ניתן לעיין במאמר שלנו “מרכיבי עלות למחזור פסולת המכילה מתכות יקרות )

 

 

·       ביצוע הערכת תכולה ושווי בדיל (Sn) ונחושת (Cu) בפסולות. מכיוון, שחלק מבתי הזיקוק אינם מזכים על ערך הנחושת והבדיל, שווים עשוי להיות פקטור בבחירת המזקק הסופי.