Pt 33.786 Pd 32.572 Rh 147.893 Au 77.827 Ag 1.028

כתבות ומאמרים

Why invest in physical gold and silver?

 “BUY” “SELL” “FIX” & “SPOT”

קביעת מחירי הזהב יכולה להיות מורכבת בשל הדרכים השונות בהן הוא מצוטט ונסחר בשווקים ברחבי העולם. הבנת ההבדלים בין מחיר “קבוע” FIX, מחירי “קנייה” BUY ו”מכירה” SELL, ומחיר “נקודתי” SPOT  חיונית לכל מי שמעורב במסחר, השקעה, או רכישת זהב. הנה פירוט של המונחים הללו:

מחיר קבוע (FIX) מחיר ה”קבוע” של הזהב נקבע פעמיים ביום בשוק הזהב של לונדון. התהליך, הידוע כ-London AM fix ו-London PM fix, מקים מחיר ייחוס לזהב המשמש יצרנים, צרכנים, משקיעים ובנקים מרכזיים ברחבי העולם. מחיר זה, הנקבע באמצעות שיחת ועידה בין סוחרי הזהב הבינלאומיים המרכזיים, מבוסס על איזון הזמנות קנייה ומכירה ברגע נתון, ומספק תמונת מצב של מחיר השוק של הזהב באותם זמנים. הוא משמש לחוזים ומספק סטנדרט להערכת מוצרי זהב ונגזרים ברחבי העולם.

מחירי קנייה (BUY) ומכירה (SELL) במהלך יום המסחר, זהב נקנה ונמכר בשווקים שונים, ולכל עסקה יש מחיר “קנייה” (המחיר שקונה מוכן לשלם) ומחיר “מכירה” (המחיר שמוכר מבקש). מחירים אלו משתנים במהלך היום בהתאם לדינמיקות הביקוש וההצעה בשוק. ההבדל בין מחיר הקנייה למחיר המכירה ידוע כ-“הפרש” SPREAD, שיכול להשתנות בהתאם לסוחר, לנפח הזהב הנסחר, ולתנודתיות השוק.

מחיר נקודתי  (SPOT)מחיר ה”נקודתי” של הזהב הוא המחיר הנוכחי בשוק בו ניתן לקנות או למכור זהב למסירה מיידית. הוא משתנה באופן רציף, בהתבסס על מסחר חי בשווקי המסחר ברחבי העולם, ומשקף את התמחור  המיידי של הזהב. המחיר הנקודתי מושפע מגורמים שונים, כולל מדדים כלכליים, השערות שוק, ערכי מטבעות, ביקוש והצעה, וקנייה או מכירה של זהב בשווקים הפיזיים ובשווקי העתידות. בניגוד למחיר הקבוע, שמספק נקודת ייחוס בזמנים מסוימים, המחיר הנקודתי מציע ערך זהב בזמן אמת.

לסיכום, מחיר הקבוע משמש כנקודת ייחוס לחוזים ולהערכות, מחירי הקנייה והמכירה מייצגים את המחירים העסקיים בשוק, והמחיר הנקודתי הוא מחיר השוק הנוכחי למסירה מיידית. כל אחד ממחירים אלה משחק תפקיד קריטי בשוק הזהב העולמי, משפיע על אופן מסחר הזהב, השקעה בו, והערכתו.

 
 
 
 
 
 

גיוון השקעות משולש,

(במתכות יקרות)   גיוון השקעות תלת שיכבתי , (במתכות יקרות): גיוון תיק ההשקעות ע”י נכסים פיזיים נקשר לרוב בהשקעה בזהב, כסף ופלטינה. באופן מסורתי, מחפשים

Read More »