Pt 33.69 Pd 32.604 Rh 147.893 Au 77.997 Ag 1.021

 שירותי מעבדה

שירותי המעבדה ב אי.ג’י מתכות הינם חלק מתהליך אפיון כולל של פסולות בתכולת מתכות יקרות, בדיקת ההרכב מבוצעת בשלב סופי לאחר הכנת דוגמה הומוגנית ומייצגת.

על מנת לקבל דגימה הומוגנית, שתייצג באופן אחיד את כל תכולת הפסולת, עלינו לבצע תהליכים כגון: ייבוש, שריפה, טחינה, עיכול כימי, יציקה וכו’ תהליכים המאפשרים הקטנת נפח והומוגניזציה של החומר.

בדיקת ההרכב מבוצעת בד”כ בשיטת XRF בעזרת שני מכשירי בדיקה שברשותנו

(Niton XL3 Gold + ו-Hitachi XMet 8000

על פי הצורך אנחנו מבצעים גם “בדיקת אש”, “ICP” או “בליעה אטומית” ע”י קבלני משנה.

כחלק מתהליך האפיון אנו שואלים את עצמנו:

מהו מקור הפסולת?

האם התוצאות הגיוניות?

מהי שיטת הבדיקה הטובה ביותר?

באיזו צורה עדיף לקחת את הדגימה….. אבקה… מטיל….?

האם יש לנו בעיות סביבתיות או חומרים מסוכנים?

 

·      מכשירי ה- XRF הינם ניידים ומאפשרים לבצע בדיקות גם במפעל / מחסן הלקוח.