Pt 31.311 Pd 28.231 Rh 139.855 Au 74.853 Ag 0.949

אנודות כסף לציפוי

אנודות כסף

אנודות כסף תוצרת חברת LA MET איטליה

אנודות בצורת “עצם”

מידה סטנדרטית אורך 45 ס”מ משקל של כ2000 גרם

ניתן להזמין אורך לפי מידה

מחיר: בורסה +12% +מע”מ

ami@agmetals.com

החרושת 18, רמת השרון

052-2751-300

עמי גור