Pt 28.9 Pd 30.739 Rh 135.033 Au 65.433 Ag 0.737

אנודות כסף לציפוי

אנודות כסף

אנודות כסף תוצרת חברת LA MET איטליה

אנודות בצורת “עצם”

מידה סטנדרטית אורך 45 ס”מ משקל של כ2000 גרם

ניתן להזמין אורך לפי מידה

מחיר: בורסה +12% +מע”מ

ami@agmetals.com

החרושת 18, רמת השרון

052-2751-300

עמי גור