Pt 31.407 Pd 28.552 Rh 143.07 Au 74.869 Ag 0.955

כתבות ומאמרים

בדיקת תכולת זהב  – אקדח אקס אר אפ  מול  בדיקת אש 

 

 

בדיקת אש היא שיטת בדיקה נפוצה מאוד, אמינה ומדויקת. בתי זיקוק וסוחרים משתמשים בה ככלי העיקרי לקביעת תכולת הזהב ולביצוע עסקאות

על מנת לבדוק האם ניתן להשתמש ב”אקדח האקס אר אפ”  כחלופה ל”בדיקת אש” בצענו השוואה של 15 דוגמאות שונות , כך שכל דוגמה נבדקה גם במכשיר האקס     אר אפ ( מכשיר מסוג ניטון  ,בדיקה של שלושים שניות בתוכנת מתכות יקרות)

וגם בבדיקת אש במעבדה מוסמכת

תוצאות
הטבלה שלהלן מציגה תוצאות של 15 דגימות בעלות תכולת זהב שונה, שבוצעו הן על ידי בדיקת אש והן על ידי אקדח האקס אר אפ  התוצאות מוצגות כאחוז הזהב במדגם

דגימה

אחוז הזהב בדגימה

אחוז הזהב בבדיקות XRF

אחוז השינוי

1

80.01

79.76

0.312461

2

68.77

69.9

-1.64316

3

57.64

57.7

-0.10409

4

57.51

57.11

0.695531

5

58.06

57.88

0.310024

6

78.23

77.72

0.651924

7

11.92

11.96

-0.33557

8

57.68

57.44

0.416089

9

59.75

59.22

0.887029

10

65.08

64.97

0.169023

11

54.07

53.8

0.499353

12

99.26

99.16

0.100746

13

50.7

50.62

0.157791

14

76.23

75.6

0.826446

15

58.46

58.09

0.632911

להלן ייצוג גרפי של התוצאות עם מקדם המתאם אר בריבוע

הסבר גרף:

    אחוז זהב בבדיקת האקס אר אפ-  X ציר

אחוז הזהב בבדיקת אש- Y ציר 

סיכום

הגרף מעלה מציג מקדם מתאם אר בריבוע של 0.9995 שזו תוצאה מצוינת. יחד עם זאת, גם הבדל קטן בתוצאות לא יתקבל על ידי בתי זיקוק לזהב

ההמלצתנו תהיה להשתמש ב-XRF כבדיקה ראשונית הן עבור תכולת הזהב והן עבור רכיבים אחרים של הסגסוגת בדיקה ראשונית זאת יכולה לעזור בזיהוי חומרים מסוכנים או חומרים שעשויים לפגוע בתהליך המחזור.

Buy gold online with Goldbroker.com

Buy silver online with Goldbroker.com

Buy gold & silver bullion - Goldbroker.com